به اندازه کافی مشتری اسلات شناسه

به اندازه کافی شکاف های رایگان در دسترس برای اجرای کار

n یکشنبه, کهکشان, سرگرمی صدور یک بیانیه مطبوعاتی گفت: این امر به ماکائو کارکنان در حال حاضر ثبت نام در آن خود را به صندوق بازنشستگی طرح انتخاب پیوستن به CPF طرح یا ماندن در شرکت صندوق بازنشستگی طرح به اندازه کافی مشتری اسلات شناسه.

کهکشان سرگرمی ادامه خواهد داد به میزبان همایش ها و سمینارها برای کمک به اعضای تیم درک بهتر جزئیات این طرح و مالی آن مفهوم" این شرکت اضافه شده.مونگ اپراتورهای دیگر از کازینو در ماکائو Melco تفریحی و سرگرمی Ltd اوایل این ماه اعلام کرد که این امر پیوستن به CPF طرح در ماه جولای و وین ماکائو Ltd گفت: در ماه گذشته این امر پیوستن به CPF طرح نیز در ماه جولای. به اندازه کافی شکاف های رایگان در دسترس برای اجرای کار.