پر شیب پوکر تقلب

است که معاملات سلف و گزینه های قمار

قمار در حال بازی یک بازی خطرناک با داده های مشتری.به عنوان اپراتورهای پیدا کردن راه های جدید برای جمع آوری اطلاعات در مورد مشتریان خود را یک تحلیلگر فکر می کند می تواند مقاومت در برابر صنعت اگر آنها رسیدگی ندارد که اطلاعات خوبی است.استیسی نوریس نوشت: در آخرین دوره از UNLV Gaming قانون مجله قطعه "' "...و چشم در آسمان مشاهده همه ما' – نگرانی های حریم خصوصی در حال ظهور پیشرفت های فن آوری در کازینو بازیکن ردیابی است." در آن او این باورند که برای یک صنعت است که بستگی به مصرف کننده اعتماد در بازی های خود را و توانایی برای پرداخت هر مورد نادرست اطلاعات بازیکن می تواند خراب کردن این رابطه برای یک زمان بسیار طولانی است.این مقاله اشاره دارد به طور گسترده U پر شیب پوکر تقلب. قانون اساسی و احکام برای تعیین خطوط از آنچه که می توانید و نمی تواند در نظر گرفته شود در قانون اساسی در ردیابی بازیکنان.از یک طرف بازیکنان حق حریم خصوصی و حق به دلیل روند.در حالی که نشان می دهد که داده های جمع آوری شده توسط قمار نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد در مقابل مشتریان دادگاه برش خاص استثنا که ممکن است اضافه کردن علیه یک متهم باید کازینو دست آنها را بیش از داده های خود را به دادستان.سوال بزرگتر این است که اگر مشتریان خواهد بود و با ok تا کنون به طور فزاینده پیچیده راه در حال پیگیری است.شواهد نشان می دهد که آنها نمی تواند مراقبت کمتر است است که معاملات سلف و گزینه های قمار. Facebook شده است جمع آوری اقیانوس ها ارزش داده و 2 میلیارد کاربر در سراسر جهان با ثبت نام در هر روز است.او همچنین اشاره می کند که چشم در آسمان فن آوری می گردد به سال 1960 اگر چه آن را بسیار پیچیده تر از امروز.اما تا زمانی که وجود دارد این است که ارزش افزوده امنیتی و ردیابی اضافی به نظر می رسد مجموعه ای برای انجام این کار مشتریان نمی خواهد ذهن معاوضه پر شیب پوکر با پول واقعی.
"برای تشخیص صورت و فن آوری بیومتریک که قمار سرگرم کننده برای بازیکن پیگیری های امنیتی و افزایش تجربه مشتری به راحتی سطح تکنولوژی در میان مصرف کنندگان موجود به نظر می رسد نشان می دهد آسان, انتقال," نوریس نتیجه می گیرد.ردیابی پیشرفته در حال حاضر در حال ساخت راه خود را به قمار و مگر ناگهانی تغییر لرزه ای در attiude به نظارت اتفاق می افتد هر کس می خواهد خیلی خوب با آن بدون توجه به آنچه اتفاق می افتد.دریافت آخرین قمار اخبار از Calvin Ayre است full tilt poker حلال.