Patin یک رولت د patinage artistique

کازینو شادی هیچ جایزه سپرده کدهای

ESSA گزارش کرده است یک سال در سال افزایش مشکوک شرط بندی هشدار برای سه ماهه دوم سال 2016 افزایش از 23 تا 41 patin یک رولت د patinage artistique.

در همراهی با گزارش های قبلی منتشر شده توسط نماینده ورزشی-شرط بندی اپراتورهای تنیس به وضوح برای اختصاص بیشتر هشدار بیش از هر ورزش دیگر با 34 مشکوک هشدار.چهار مشکوک هشدار آمد از فوتبال, در حالی که باقی مانده در سه آمد از والیبال, هندبال و اسنوکر.در سال گذشته گزارش Q2 تنیس اختصاص 19 از 23 مشکوک هشدار در حالی که فوتبال اختصاص چهار دیگر.برای سال 2015 در مجموع 73 از 100 مشکوک هشدار برای, تنیس, پیش از دوم قرار فوتبال با 19 مشکوک هشدار.در این سال Q2 گزارش شامل یک مقاله از Mark Harrison رئیس ارتباطات برای تنیس یکپارچگی واحد که اظهار داشت: "48 هشدار گزارش به TIU در سه ماهه اول سال 2016 باید در زمینه 24,110 مسابقات بازی های برگزار شده در سراسر جهان در آن دوره است.هشدار بنابراین نشان دهنده درصد کوچکی از 0.2% برای تمام مسابقات و حتی پس از آن تنها یک نشانه – اثبات از فعالیت های مشکوک کازینو شادی هیچ جایزه سپرده کدهای. "به عنوان یک نتیجه از رسانه ها اتهامات و بحرانی گزارش در استرالیا در ماه ژانویه این سال تنیس راه اندازی یک بررسی مستقل پنل (IRP) به رهبری آدم لوئیس QC برای آزمون اثربخشی ورزشی موجود مبارزه با فساد شیوه و روش است کازینو شادی تپیک تپیک نه. "کامل, کامل و جامع بررسی است و انتظار می رود حداقل دوازده ماه با انتشار یک گزارش موقت در آن زمان." این گزارش در استرالیا باز که هریسون با اشاره به مربوط به یک مشترک بررسی های مختلف و BuzzFeed که شناسایی 15 بازیکن بودند که اتهام را از دست داده اند سنگین-شرط بندی مسابقات اغلب بین سال های 2009 و 2015 کازینو شادی پاداش ثبت نام. در ماه فوریه گاردین گزارش داد که تعدادی از تنیس داوران تا به حال هر طور مخفیانه ممنوع و یا به حالت تعلیق برای گرفتن رشوه از شرط بندی سندیکاها و تاخیر در ورود نمرات به Sportradar داده های سیستم به منظور دستکاری شرط بندی..