چگونه یک کازینو نشانگر کار

حافظه همراه حقوق و دستمزد کشتی کروز

أپن را Takumi Samejima (تصویر) برنده اصلی رویداد از اول آسیا Poker Tour (APT) مسابقات در سال 2017 چگونه یک کازینو نشانگر کار.

این بازیکن در زمان خانه US$38,020 بر اساس یک شنبه مطبوعاتی از مسابقات شرکت کردند.ccording به سازمان آقای Samejima شده بود بازی نقد بازی و خانه بازی برای چند سال اما این تنها سومین زنده مسابقات ظاهر.او وارد دور نهایی در حال اجرا دوم در چیپس پس از بالا رفتن از صفوف روز قبل. حافظه همراه حقوق و دستمزد کشتی کروز.