رایگان slot machine online gratis

housse د rangement sous vide geant کازینو

سابق استرالیا شرط رهبر سندیکای لایحه Vlahos مواجه است بیش از 300 فقره مالی برای فریب گفته defrauding صدها نفر از سرمایه گذاران بین سال های 2008 و 2013 رایگان slot machine online gratis. یاهو 7 اخبار گزارش داد که Vlahos که قبلا به رهبری تا BC3 Thoroughbreds مالکیت گروه به نظر می رسد در ملبورن دادستانی دادگاه روز پنجشنبه گذشته برای پاسخ به این اتهام که او swindled میلیون ها دلار از افرادی که سرمایه گذاری در شرط بندی سندیکای لبه.دادستان خواهد شد در حال حاضر بیش از 80 شاهد در طول دوره Vlahos' چهار هفته پیش از محاکمه که شروع خواهد شد در 5 مارس housse د rangement sous vide geant کازینو. پیش از محاکمه انجام شده است به منظور تعیین اینکه آیا شرط بندی رهبر سندیکای باید محاکمه.در میان کسانی که انتظار می رود به ارائه مدارک قبل از دادگاه است رئیس Ladbrokes استرالیا خانه های به اجاره کازینو nsw. "وجود دارد تعداد زیادی از شاهدان" دفاع وکیل مدافع جان ساندرز گفت: دادگاه با توجه به خروجی اخبار housse د حمل و نقل یک رولت بریزید جدول د ماساژ. "اما بار هفت یا هشت هستند سندیکای سر." در ابتدا دادستان سیلی Vlahos با 373 فقره از مزیت های مالی با فریب و اما ده ها تن از این اتهامات خارج شد در ماه دسامبر گذشته با توجه به گزارش.سرمایه گذاران از لبه گزارش از دست دادن AUD120 میلیون (US$96.18 میلیون دلار) به طرح Ponzi.این مقدار کاهش یافته بود به AUD40 میلیون (32 میلیون دلار) پس از برخی از شکایات خارج شد.سوابق نشان می دهد که Vlahos در حال افزایش بود رقم در مسابقه از طریق خود شرکت BC3 Thoroughbreds زمانی که سندیکای سقوط در دسامبر 2013 خانه برای اجاره در نزدیکی مونت کازینو.

AAuthorities ادعا که Vlahos تامین خواهد دوستدار فوتبال با شرط ورق به نمایندگی از اسب که بر اساس آن شرط ترتيب قرار می گیرد اما قرار دادن پول به حساب خود.دادستان باید با ایجاد رابطه بین Vlahos و سرمایه گذاران به ویژه پس از متهم به ارمغان آورد تا نام برخی دانیل ماکسول south lake tahoe. Vlahos ادعا کرد که او دست پول سرمایه گذاران به ماکسول که به نوبه خود قرار داده و خود را با ارزش بالا شرط خارج از استرالیا.دادستان باور ندارد که ماکسول وجود دارد.دفاع در نظر دارد به ارائه یک شاهد شهادت به ماکسول وجود است.دریافت آخرین قمار اخبار از Calvin Ayre کازینو.