افق لبه کازینو کروز میامی

چگونه برای ایجاد خود را slot machine

ما باور نمی چرخه در حال حاضر این است که به عنوان شدید به عنوان یکی از در 2014-15 زمانی که ضد پيوند مبارزات توسط دولت چین را تحت تاثیر قرار هر دو بازی تقاضا (به عنوان مثال حذف خاکستری درآمد) و عرضه (یعنی بحران اعتباری در تکه تکه بسیار قوی تفریحی, سیستم)" گلدمن ساکس " تحلیلگران سیمون چونگ هنری چو و آلفا وانگ نوشت: در یک جمعه توجه داشته باشید در بازی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام.آنها اشاره کرد که در طول 2014-2015 gaming رکود تقاضا و عرضه در VIP و انبوه بازار از ماکائو شده بود "ضربه سخت" در میان چین anti-پیوند طرح افق لبه کازینو کروز میامی. این زمان در اطراف, تاثیر بیشتر در سمت عرضه به عنوان بزرگترین مشکل در انتقال پول دریایی با عوامل/بازیکنان به احتمال زیاد خواهد شد در نتیجه junkets تبدیل محتاط تر در اعتبار پسوند با برخی از در حال حاضر از نظر تنوع و تغییر مدل کسب و کار خود (به عنوان مثال, Tak چون به دست آورد یک سهام در ماکائو افسانه ای که صاحب سه کازینو در ماکائو)" اضافه شده Goldman Sachs تیم چگونه برای ایجاد خود را slot machine.

تا آنجا که تقاضا نگران است در حالی که بعضی از بازیکنان ممکن است نگه دارید خود را قمار سفرهای کوتاه مدت تا زمانی که وضعیت تثبیت از نظر سرکوب [در چین] از قمار غیر قانونی فعالیت و معرفی یک "ممنوع, بازیکن, لیست, ما نمی بینیم و هر ساختاری موضوع و/یا جایگزین برای آجر و ملات و قمار در میان مدت" از تحلیلگران نوشت.مونگ مختلف بازی های قضایی در آسیا و کسانی که تولید بیشتر از بازی خود درآمد در داخل کشور از جمله مالزی و فیلیپین – می تواند به احتمال زیاد تجربه بهبودی سریع تر; در حالی که این بازار بیشتر متکی چینی VIPs "ممکن است دیگر" اضافه تحلیلگران. چگونه برای ایجاد خود را قمار سایت.