El dorado کازینو بوفه رنو

el dorado کازینو در رنو نوادا

کامل-سال 2021 هوا برای ماکائو ناخالص درآمد بازی (GGR) تجدید نظر شده پایین حاشیه توسط دویچه بانک, اوراق بهادار, Inc پس از انتشار در روز جمعه از سال 2020 و دسامبر-GGR اعداد از ماکائو.ecember واقعی GGR با این وجود مشخص شده پایین ترین سال در سال کاهش و در مقیاس ماهیانه از ماه ژانویه یک زمان قبل از کامل اثرات Covid-19 همه گیر شد و احساس در گردشگری داخلی بازار است.دوشنبه یادداشتی از کارگزاری Sanford C el dorado کازینو بوفه رنو. Bernstein, با مسئولیت محدود مشاهده شده است که ماکائو دسامبر GGR بود "ضعیف تر از ابتدا امیدوار بود" el dorado کازینو در رنو نوادا. ماه همچنان منفی نهفته ملاقات تنگناها با توجه به صدور ویزا و Covid[-19] تست مورد نیاز و ضعف در VIP حجم" نوشت: تحلیلگران ویتالی Umansky, Tianjiao یو و Kelsey زو. el dorado کازینو ارائه کد.