F صفر gx کازینو کاخ

f1 کازینو

حتی با جریان Pagcor دولت داشتن چیزی برای انجام با پیشینیان خود, آن را هنوز هم به تمیز کردن دومی ظروف سرباز یا مسافر.که پرورش داده سر زشت خود را یک بار دیگر پس از Pagcor خواسته شد تا حواله به اداره خزانه داری Php5.8 میلیارد دلار سود که آن را پرداخت نمی کند در طول زمان از رئیس جمهور گلوریا Macapagal-ارریو f صفر gx کازینو کاخ. Cristino Naguiat جونیور جاری مدیر عامل و رئیس Pagcor بود در اطراف که در آن زمان و در عین حال خود آژانس است یک بار دیگر نیاز به پرداخت هزینه ضرب المثلی تب سمت چپ توسط دولت از سلف خود Efraim Genuino f1 کازینو. "من هنوز سر Pagcor در آن زمان" Naguiat گفت: به عنوان نقل قول شده توسط محقق چگونه به یک نتیجه گیری از گزارش. "من می پرسند ما بخش حسابداری برای آشتی دادن آمار و ارقام با وزارت دارایی است." در حالی که نه به طور مستقیم با اشاره انگشتان دست در هر کسی آن است که بسیار کنجکاو است که مقدار تحت پوشش آن گم شده و سود سهام به طول انجامید و از سال 2005 تا 2010 یا قلب Genuino مدیریت دولت-اجرای آژانس.و به عنوان دیده ایم و شنیده در مورد Genuino در طول سال پس از او در سمت چپ Pagcor او ظاهرا تعداد زیادی از اسکلت در گنجه خود را بیش از حد که برخی از آنها فقط در خواست قالب پیوند و malversation اتهامات عنوان شده علیه.برای Naguiat گفت: در یک کنفرانس مطبوعاتی که Pagcor باز است به حل و فصل بدهی های متحمل شده و حتی از گذشته دولت.آن را نمی ممکن است قادر به فقط حذف Php5.8 میلیارد دلار در خزانه آستان در یک بروید اما حل و فصل آن را در عرض دو تا سه سال است چیزی که می تواند انجام شود به شرطی که مقدار گزارش به رسانه ها دقیق است.دریافت آخرین قمار اخبار از Calvin Ayre چگونه به یک نتیجه گیری از یک قطعه کار.