بزرگترین کازینو برنده تمام پولها اسلات ماشین

بزرگترین کازینو در بازارهای جهان

Jason کورتنی – $21,136 3 بزرگترین کازینو برنده تمام پولها اسلات ماشین. رایان Riess – €16,170 8 بزرگترین کازینو در بازارهای جهان.
Thoms Mülöcker – €18,870 7. رائول Refos – €12,580 یوسف چئونگ برنده یک سوم WSOPC طلا حلقه در نهایت سابق نوامبر Niner یوسف چئونگ مورد ضرب و شتم قرار 530 کسانی که به تصرف $34,188 جایزه برای اولین بار در یک $365 No-Limit hold'em سمت رویداد به عنوان بخشی از سری جهانی پوکر مدار (WSOPC) توقف در harrah's چروکی.قابل توجه این است چئونگ دوم حلقه طلا برنده شدن در یک ماده از هفته و هر دو پس از $12m+ مرد نابجا حلقه اول او در راه بازگشت در سال 2010 جدید قمار آنلاین کازینو گورو. دیوید لی – $15,440 4 جدید آنلاین کازینو قوانین آلمان.