آنچه که در زیر اسلحه در پوکر

آنچه که در زیر تفنگ پوکر

سوئد قمار تنظیم کننده را تایید کرده است چهار شرکت جدید به کار در کشور از جمله اپراتور Betway آنچه که در زیر اسلحه در پوکر. Malta-بر اساس کسب و کار در حال حاضر می تواند ارائه آنلاین قمار و شرط بندی به مشتریان در سوئد آنچه که در زیر تفنگ پوکر. Expekt Nordics و Tipwin همچنین امن آنلاین قمار و شرط بندی مجوز در حالی که Mandalorian فن آوری محدود بود و یک شرکت دیگر برای دریافت آنلاین مجوز.این خبر به معنی 23 شرکت در حال حاضر اجازه کار در این کشور اسکاندیناوی از شروع 2019.دیروز ستاره گروه تصویب شد سوئدی آن مجوز با مقررات بدن Lotteriinspektionen گفت: 95 شرکت اعمال کرده بود.از این 70 نگران قمار آنلاین.این بعید است که به نمایندگی از تعداد کلی کسب و کار به عنوان شرکت های مختلف خواهد بود عامل با مارک های مختلف. چه utg در پوکر.