Moduleo حالات بزور و با تهدید بلوط 22220

moduleo پی وی سی بزور و با تهدید بلوط 22220

انجمن صنعت اینترنت (IIA) در برابر استدلال قرار دادن مسئولیت حفاظت از "مشکل قماربازان" در اینترنت ارائه دهندگان خدمات.به جای آن استدلال می کند که مشکل قمار باید موفق در نقطه ای از خدمات دسترسی و نیاز به تنظیم در کامپیوتر و گوشی های هوشمند سطح.خبر می آید در قالب یک ارسال توسط IIA پس از یک فراخوان برای ساخته شده بود در مرداد ماه به نقد و بررسی تعاملی قمار عمل 2001 – یک قانون است که دولت فدرال باز به بررسی نقش گوشی های هوشمند بازی در شتاب از قمار آنلاین خدمات در استرالیا.در IIA این ارسال مقاله به بررسی صنعت گروه گفت که بان کی مون از سایت های قمار آنلاین و برنامه های کاربردی بی اثر بود با توجه به در دسترس بودن خدمات بین المللی.تسلیم می خواند: "IIA معتقد است که نقطه مصرف است که کاربر نهایی دستگاه تنها موثر و از لحاظ فنی امکان پذیر راه های کنترل دسترسی به محتوا در اینترنت است." به نظر می رسد IIA خیال مسئولیت های قرار داده شده در Isp ها و دیگر اعضای صنعت اینترنت برای کمک به تنظیم مشکل قمار تحت عمل بی اثر و غیر واقعی به دلیل: ارسال مقاله ادامه می دهد: "به طور خاص Isp ها داده می شود یک دروازه بان نقش و ملزم به ارائه اثر به این عمل را 'تعیین شده اطلاع رسانی طرح' پس از دریافت هشدار از طریق از ACMA moduleo حالات بزور و با تهدید بلوط 22220.
"[Isp ها و دیگر ارائه دهندگان خدمات] و همچنین به عنوان سیستم عامل آنلاین استفاده می شود که با محتوا و ارائه دهندگان خدمات توزیع محتوای خود را و/یا خدمات از جمله قمار محتوا و/یا خدمات باید دروازه بان مسئولیت های قرار داده شده بر آنها moduleo پی وی سی بزور و با تهدید بلوط 22220. "نه تنها می تواند مشکل قماربازان دسترسی به بازی های آنلاین خدمات ارائه شده توسط دریایی ارائه دهندگان خدمات که تحت عمل انواع نظارتی رژیم تفریحی قماربازان نیز می تواند توسل به آن فلات قاره ارائه دهندگان." IIA نیز گفت: این حمایت یک تنظیم صدور مجوز مدل با الزامات سختگیرانه در مجوز برای غلبه بر آنچه در این دیدگاه به عنوان "سوال اثربخشی" از جمله اقدامات تحت عمل می کنند.دریافت آخرین قمار اخبار از Calvin Ayre تسلیم کازینو.