جدید رایگان پاداش بدون سپرده کازینو

جدید رایگان اسلات بدون سپرده

آتا منتشر شده توسط خدمات مالی اداره نشان می دهد سلامت عمومی دولت خزانه نشان می دهد که درآمد حاصل از مالیات مستقیم در بخش بازی 6.1 درصد در مقایسه با MOP27.94 میلیارد دلار در قبل از سال دوره.acau مالیات ناخالص درآمد بازی (GGR) از قمار به میزان 35 درصد اما دیگر عوارض در کازینو, بازی, بالا بردن نرخ موثر به 39 درصد است.arket گسترده انباشته GGR برای سه ماهه اول سال 2019 در ماکائو کاهش 0.5 درصد در سال در سال شرایط به MOP76.15 میلیارد.ژانویه کازینو GGR ثبت نام سال اول-در-سال کاهش ماهانه از سال 2016; ماهانه GGR دوباره ثبت کاهش – اندازه گیری در سال-در-ماه نظر – در ماه مارس است. جدید رایگان پاداش بدون سپرده کازینو.