نوار کازینو سانتیاگو د کمپوستلا

نوار کازینو sant esteve sesrovires

acau ثبت شده در مجموع 424 موارد مشکوک بازی های مربوط به جرم و جنایت در سه ماهه اول سال 2017, به گفته پلیس اطلاعات فاش شده در روز دوشنبه.این رقم نشان داده شده پرش از 15.2 درصد در سال در سال نظر.aming مرتبط با موارد مشکوک ربا – غیر قانونی وام از پول بیشتر معمولا شناخته شده به عنوان وام-دکتر – کاهش 16.0 درصد در سال در سال در سه ماهه اول سال 2017 به 84 پلیس اطلاعات نشان داد.xplaining سال در سال افزایش دیده می شود در قمار جرایم مربوط به آقای وانگ اظهار داشت این تا حدی به دلیل "اجرای بهتر قانون".بسیاری از موارد در محل در داخل قمار و پلیس را دیدم هیچ نشانه ای که از جمله فعالیت های جنایی پخش شد فراتر از دیوارهای قمار. نوار کازینو سانتیاگو د کمپوستلا.