دروازه کازینو sault ste marie

واقعی

در کشورهای مشترک المنافع از جزایر ماریانای شمالی و محاصره کازینو اپراتور امپریالیستی و اقیانوسیه بین المللی منابع محدود است و بنا به گزارش مجموعه به طور رسمی مورد بررسی قرار گرفته و پس از عدم پرداخت کارکنان خود را برای چهارمین هفته متوالی.با توجه به یک گزارش از داخل آسیایی, بازی با استناد به چند روزنامه در آمریکا به خاک هنگ کنگ-دفتر مرکزی شرکت به جستوجو توسط مشترک المنافع کازینو کمیسیون و می تواند در حال حاضر به دنبال امکان داشتن آن کازینو مجوز لغو.منبع دقیق است که اخیر کمبود برای اپراتور پشت ساخت کاخ سلطنتی سایپان محل نشان دهنده چهارمین چنین تفکیک از اکتبر می آید و آن را به عنوان باقی می ماند که در یک دعوای حقوقی طولانی با پیمانکار سابق Pacific Rim توسعه زمین.خاموش کردن اهمیت: Imperial Pacific International Holdings Limited گزارش باز کازینو در آن $650 میلیون سایپان تسهیلات در ماه ژوئیه 2017 اما پس از تلاش برای تکمیل کار در مجاور 500 اتاق هتل.کل پروژه شد و سپس ظاهرا پرتاب به مشکلات مالی پس از اینکه مجبور به بستن در ماه مارس به عنوان یک نتیجه از ادامه coronavirus بیماری همه گیر.نقدی شانه: دونالد براون مدیر ارشد اجرایی برای امپریال Pacific International Holdings Limited بنا به گزارش ها نشان داد که این اخیر کمبود حقوق و دستمزد پایین بود به خود شرکت ناتوانی امن اضافی خارج از بودجه است.این ادعا ظاهرا آمد با وجود ماه گذشته خبر که یک سرمایه گذار خارجی مایل بود به جای کمی بیش از $5.59 میلیون به کازینو اپراتور محلی حساب بانکی.گزارش خواندن یک بیانیه از براون.. دروازه کازینو sault ste marie. "ما متعهد به کارکنان و در حال کار خستگی ناپذیر برای پیدا کردن بودجه مورد نیاز برای دریافت و پرداخت-چک در دست خود را.ما صمیمانه عذر خواهی برای ناراحتی این همچنان به علت آنها است." مجازات امکان: این بن بست این گزارش می آید تنها حدود پنج ماه پس از کشورهای مشترک المنافع کازینو کمیسیون دستور داد کازینو شرکت شروع به نگه داشتن پول نقد به اندازه کافی در دست برای پوشش حداقل یک چهارم از حقوق و دستمزد.ادوارد Deleon, Guerrero به عنوان رگولاتور رئیس و او ظاهرا توضیح داد که در جریان شکست در حال حاضر می تواند در نتیجه امپریالیستی Pacific International Holdings Limited داشتن محلی آن قمار مجوز به طور موقت به حالت تعلیق و یا حتی به طور دائم لغو.گرررو گزارش اعلام کرد.. واقعی. "ما به دنبال آن در حال حاضر.که در دستور کار برای امپریال اقیانوس آرام بین المللی منابع محدود به روز رسانی کشورهای مشترک المنافع کازینو کمیسیون در مورد وضعیت حقوق و دستمزد به تاخیر بیاندازد.اگر آن منطبق نیست, آن می تواند منجر به تعلیق مجوز آن.اگر آن را مطابق با هر نیاز که تعلیق هستند و این ممکن است منجر به ابطال آن مجوز." پول.