Patin یک رولت des annees 80

چگونه به بازی در پوکر

"من نه به عنوان خوب به عنوان این بچه ها" Negreanu توییتی در آن زمان "من یک مقدار زیادی برای یادگیری است." راه نخبگان و بقیه آماده شدن برای پوکر مانند مقایسه یک Rocky Balboa اردوگاه آموزشی با Floyd Mayweather patin یک رولت des annees 80. اسحاق Haxton – $390,000 5 چگونه به بازی در پوکر. ITM پس از اتمام 1 چگونه پوکر است. آلن کسلر زد توییتر نظرسنجی برای ارزیابی نظر در فضای مجاز: نامحدود ورود مجدد سیاست با 50% درخواست این رویداد به یک freezeout, 39% که مایل تک ورود مجدد و 11% مایل رویداد باقی می ماند 'نامحدود re-entry'.شاید آن زمان برای این مراکز به طوری که از یک نظرسنجی از خود ؟ دریافت آخرین قمار اخبار از Calvin Ayre چگونه به بازی پوکر. سرجیو Aidoo – $128,800 2 چگونه به حداکثر رساندن برنده شدن در رولت.

اسحاق Haxton – $271,050 3.