مکعب رودخانه کازینو آستانه سال جدید

mgm ملی بندر پوکر نتایج مسابقات

تنسی صدراعظم پاتریشیا سر Moskal صادر کرده است یک دستور است که به طور موقت آسانسور تنسی عمل 24/7 را شرط بندی های ورزشی تعلیق مجوز.اپراتور مجوز به حالت تعلیق در آمد توسط دولت آموزش و پرورش قرعه کشی در اوایل این ماه بعد از تنظیم کننده تصمیم گرفت که عمل 24/7 تا به حال موفق به پیاده سازی پول شویی از پروتکل های زیر مشکوک سپرده است.این اپراتور بعد از طرح دعوی در دادگاه ادعا که در این قرعه کشی تا به حال تجاوز علامت آن تصمیم به تعلیق مجوز خود را.اقدام 24/7 همچنین معتقد است که سطح تقلب بسیار کمتر از قرعه کشی مشکوک.صدراعظم پاتریشیا سر Moskal از خزانه دادگاه در نشویل-Davidson County حکم داد که این اپراتور نشان داد که وجود یک "احتمال" است که در این قرعه کشی تا به حال نقض حقوق خود به عنوان یک کسب و کار است.صدراعظم پس از آن تصمیم گرفت که او تا به حال هیچ گزینه ای اما به طور موقت لغو تعلیق.اقدام 24/7 وکلا استدلال می کنند که این واقعیت است که تعلیق رخ داده است در اجرا به NCAA بسکتبال مسابقات می تواند در نتیجه از دست دادن قابل توجهی از مشتریان و درآمد در آینده برای این شرکت است.آنها ادعا کرد که بدون دستور این شرکت می تواند از کسب و کار در یک دوره کوتاه از زمان.در بیانیه منتشر شده پس از حکم دادگاه شرکت اظهار داشت: "ما تحسین تصمیم دادگاه و نگاه به جلو به همکاری با مقامات دولتی برای اطمینان از امنیت عمومی و اعتماد ما سیستم نظارتی در حالی که حفظ یک محیط برای کسب و کار به رشد در تنسی است." قرعه کشی رسمی هنوز به انتشار بیانیه ای در حکم دادگاه مکعب رودخانه کازینو آستانه سال جدید. Ciaran یک دهه تجربه نوشتن برای برخی از بزرگترین نامها در eSports, پوکر و کازینو صنایع.قمار اخبار سایت توسط DDM mgm ملی بندر پوکر نتایج مسابقات.