Osrs best in slot mage gear

osrs best in slot mage necklace

اختلاف شکسته است بين آشپزی اتحادیه کارگران (CWU) و حامیان برنی ساندرز' انتخابات ریاست جمهوری پس از چند عربستانی بروشور ظاهر در لاس وگاس.آن هشدار داد اعضای فعلی خود را در برنامه درمانی می تواند جایگزین یک دولت-اجرای سیستم بیمه های پشتیبانی شده توسط ورمونت دموکراتیک سوسیالیستی است.اصطکاک فوران به عنوان ساندرز دقت برنده نیوهمپشایر دموکراتیک اولیه در روز سه شنبه و نامزدهای مختلف مانند سابق معاون رئیس جمهور جو بایدن امیدوارند نفوذ سیاسی اتحادیه خواهد شد حمایت از مبارزات انتخاباتی خود را.این ناامید کننده است که سناتور ساندرز' حامیان وحشیانه حمله آشپزی اتحادیه و خانواده های شاغل در نوادا به سادگی از آنجا که اتحادیه ما ارائه حقایق در مورد آنچه خاصی بهداشت و درمان طرح ممکن است کار را به دور از سیستم مراقبت از ما ساخته شده است بیش از 8 دهه" Geoconda Arguello-کلاین وزیر خزانه دار برای آشپزی اتحادیه کارگران محلی 226 گفت: در بیانیه منتشر شده در روز چهارشنبه.او با اشاره به این اتحادیه دعوت ساندرز اخیر برای تاون هال با CWU اعضای.او همچنین در سفر با 60000 متر مربع و آشپزی مرکز بهداشت و آشپزی آکادمی لاس وگاس osrs best in slot mage gear. "ما اتحادیه معتقد است که هر کس حق دارد به خوب بهداشت و درمان و بهداشت و درمان باید یک حق و نه یک امتیاز" Arguello-کلاین اضافه شده در این بیانیه است osrs best in slot mage necklace. "ما در حال حاضر به تصویب یک چشم انداز برای چه کاری نیاز مردم و آن را در حال حاضر وجود دارد.کارگران باید حق انتخاب به نگه داشتن بهداشت و درمان آشپزی اعضای اتحادیه ساخته شده است, قربانی برای, و در اعتصاب به مدت 6 سال, 4 ماه و 10 روز برای محافظت از osrs best in slot mage off hand. "ما همیشه ایستاده بود تا برای آنچه که ما در باور و ادامه خواهد داد به انجام این کار....با هم ما را به کشف کردن بهترین راه برای رفع بهداشت و درمان در آمریکا و آشپزی اتحادیه متعهد به مبارزه تا زمانی که ما برنده برای همه است." نوادا مستقل گزارش یک صفحه بروشور اظهار داشت ساندرز خواهد "end آشپزی بهداشت و درمان" اگر طرح تصویب شد.بروشور و مقایسه موقعیت از یک و نیم دوجین دموکراتیک نامزدها در هر دو زبان انگلیسی و اسپانیایی گفت: ساندرز خواهد "end آشپزی بهداشت و درمان" و "نیاز به 'مدیکر برای همه است.'" در حال حاضر برخی از 130,000 CWU کارگران و اعضای خانواده خود را بیمه سلامت از طریق اتحادیه آشپزی سلامت صندوق.مقامات اتحادیه ظاهرا رد مدیکر برای همه اگر آن را به معنی از دست دادن CWU صندوق برای اعضای آن است.تا کنون 60,000-عضو CWU است نه حمایت از یک نامزد در به طور فزاینده مهم Feb osrs best in slot mage f2p. 22 نوادا ریاست جمهوری قفقاز.هر چند عربستانی تایید شده است دیده می شود به عنوان یک کلید نفوذ در نوادا رای دهندگان که اغلب در منطقه کازینو و هتل ها.بروشور و مطالب نیز ارسال می شود به کاربران از طریق ایمیل و متون مستقل گزارش شده است.یک اتحادیه در بیانیه ای ادعا کرد ساندرز و بهداشت ، الیزابت وارن D-ماساچوست می خواستم به دور از اعضای اتحادیه اروپا برای مبارزه سلامت, برنامه های, گزارش های خبری گفت:.اخیر بروشور و گفت: این اتحادیه با بیمه خدمات درمانی می تواند جایگزین تحت وارن طرح پس از سه سال ، بروشور و همچنین جزئیات برنامه های بهداشتی از جو بایدن سابق South Bend, ایندیانا, شهردار پیت Buttigieg دیابت ctq از مینه سوتا به عنوان به خوبی به عنوان کالیفرنیا میلیاردر تام Steyer.این برنامه اجازه خواهد داد که برای یک دولت گزینه, اما اجازه دهید اعضای اتحادیه نگه داشتن برنامه های خود را مستقل گفت.چاک Rocha یک ساندرز کمپین مشاور گفت: رهگیری کمپین رسیدن به طور مستقیم به آشپزی کارگران است.ما شده ایم به طور مستقیم تماس با آنها را در خانه های خود صحبت کردن به آنها در کار خود سایت و ارسال آنها را به ایمیل ما ارسال صدها هزار قطعه از ایمیل برای آشپزی کارگران که Latino در نوادا صحبت کردن در مورد که در آن برنی ساندرز می ایستد" Rocha نقل شد قمار کازینو در نزدیکی دریاچه جورج نیویورک. "و ما حمایت زیادی در میان آشپزی رتبه-و-file." فراتر از مراقبت های بهداشتی و بروشور و همچنین جزئیات مواضع شش نامزد از جمله مسائل کلیدی به عنوان مهاجرت و شغل. قمار کازینو در نزدیکی هانوفر pa.