چه در حالت سخت فراموش کازینو دزدی

چه معنی دست در پوکر

ernstein تحلیلگران گفتند که پیش بینی یک "بازگشت قوی تر تقاضا" در پایان بالا از شهر بازی بازار برای تغذیه از طریق به عامل تعداد در سال 2020 و 2021 و مرتبط با چین ادامه اقتصادی افزایش یابد چه در حالت سخت فراموش کازینو دزدی. بیش از دراز مدت و میان مدت بخش VIP رشد باید رانده ادامه داد: گسترش بالا خالص ارزش فردی جمعیت در چین, همراه با افزایش در نفوذ از بازی در سرزمین اصلی چین" نوشت: ویتالی Umansky, Kelsey زو و یونیس لی.arket گسترده "ما پیش بینی VIP بازی درآمد به رشد 7 درصد افزایش بیش از 2019E-23E" اظهار داشت: این گزارش چه معنی دست در پوکر. "تاثیر بر EBITDA [درآمد قبل از بهره و مالیات و استهلاک و amortisation] از کندتر VIP رشد" از دیده می شود در برخی از سال قبلا "خواهد بود صغیر" افزود: نویسندگان.ernstein برآورد ماکائو صنعت بازی EBITDA به تحویل حدود 11 درصد افزایش در طول دوره 2019 به 2023 چه سخت 8 پرداخت در نوعی قمار. به طور کلی از جمله هتل ها افتتاح و به غیر concessionaires ما برآورد وجود خواهد داشت در حدود 5,000 اضافی اتاق های هتل آنلاین آینده [به بازار] در ماکائو در 2020 2021," موسسه تحلیلگران نوشت است وجود دارد یک کازینو در روح تاسمانی.

بهبود زیرساخت ها در داخل و اطراف ماکائو رشد حق بیمه کلاس مصرف در چین و گسترش اطراف آن خواص و همچنین وین کاخ فاز 2 (برآورد شده برای سال 2024) باید به عنوان کلید رشد ستون برای شرکت" برنشتاین تحلیلگران اظهار داشت. است وجود دارد یک کازینو در کوئین مری 2.