Hard rock casino تولسا شکرگزاری بوفه

hard rock casino نوکر مشاغل

اولین کنفرانس بعد از بازی اجرایی اجلاس سران آمریکای لاتین در ماریوت در پاناما سیتی بود یک محرک موفقیت است.و با توجه به ارائه به موقع این گزارش از زمین پس از این فقط به عنوان خوب.سه شنبه GES LatAm آغاز شد و با preconference کارگاه های آموزشی و چهارشنبه این کنفرانس رسما لگد کردن با یک مقدار بزرگتر هیئت در حضور.بیش از 125 ارشد سطح بازی مدیران پیوست در جلسات از جمله خود ما Calvin Ayre بود که در این کنفرانس طبقه بیشتر از روز و در کوکتل پذیرایی پس از آن.حوادث روز شامل سخنرانی توسط چنین افراد برجسته به عنوان مدیر عامل شرکت ساعت هم آرژانتین اندی واسرمن ارشد توسعه افسر Codere فرناندو اتاق عمل رئیس جمهور Intralot آمریکای لاتین Tiberiu Grigorescu و مدیر کل Loteria Nacional de Beneficencia د پاناما خوزه پابلو راموس.وجود دارد بحث پر جنب و جوش در تمام طول روز اطراف زنده ماندن از بازار آمریکای لاتین hard rock casino تولسا شکرگزاری بوفه.
Takeaways کلیدی به صورت رسمی اولین کنفرانس بعد از سال 2011 GES LatAm بودند که مشغول به کار در بازار آمریکای لاتین و نیاز شرکت به LatAm مصرف کنندگان احساس راحتی بین المللی گزینه های پرداخت.وجود دارد بسیاری از صحبت در مورد متفاوت مقررات در آمریکای لاتین بازار بازی.گفتگو محور در مورد چگونگی آن می تواند مانع یک اپراتور قابلیت رشد در بازار به خصوص برای آنلاین اپراتورهای آنها به عنوان حرکت های مختلف نهادهای نظارتی.پس از بازی در کنفرانس روز انجام شد طرفین آغاز شد و ظاهرا به پایان رسید و در اوایل صبح در Codere میزبانی پس از در تاج کازینو در هتل شرایتون.ما گفت: نوار بسته بندی شده بود و آن را یک شب از drinkin', gamblin' و carryin' ، 2011 GES LatAm پیچد تا امروز با بحث در آمریکای لاتین پوکر بازار شیلی و آرژانتین و برخورد با عدم نفوذ اینترنت در بازار میان موضوعات داغ.در ارتباط باشید برای پوشش بیشتر از این رویداد با ما بعد 2 روکش و برجسته تصویری به زودی پس از این کنفرانس به پایان می رسد.دریافت آخرین قمار اخبار از Calvin Ayre hard rock casino نوکر مشاغل.