مشاغل در رودخانه های کازینو در des plaines

il

کازینو آنلاین و سهامداران اپراتور LeoVegas AB امروز رسما تایید شده برای مثال در صفحه اصلی نزدک استکهلم تنظیم بازار Nasdaq استکهلم مثال کمیته.این شرکت تایید کرده است که در آن آخرین روز معاملات در سوئد برای اولین بار در شمال برتر شاخص سهام بازار خواهد بود 2 فوریه با اولین روز معاملاتی در Nasdaq استکهلم برنامه ریزی شده برای روز شنبه 5 فوریه.لیست تایید مشروط بر اجرای استاندارد شرایط قانونی, اما, LeoVegas تایید کرده است که انتظار می رود این شرایط برای برآورده شود با اولین روز معاملاتی در Nasdaq استکهلم.این مثال را قادر می سازد شرکت به تولید پول نقد برای آینده ادغام & acquisitions و به آن باز می شود تا برای سرمایه گذاری از بین المللی صندوق های سرمایه گذاری.پرداختن به آینده تغییر LeoVegas AB گروه مدیر عامل شرکت Gustaf Hagman گفت: "این تغییر در فهرست اعتبار می تواند به تلاش یک تیم قوی توسط هر کس در LeoVegas و من می خواهم از این فرصت برای بیان اضافی ستایش به تیم من برای کار سخت آنها انجام داده اند را به این کار را در سراسر خط پایان."تغییر در لیست را تقویت می کند و به ما می دهد و حتی با کیفیت بهتر با مهر در ارتباط و همکاری با مقامات مجوز و همکاران.برای سرمایه گذاران نهادی - هر دو در سوئد اما حتی بیشتر از آن در خارج از کشور - ما را تبدیل به قابل دسترس بیشتر و جذاب به عنوان یک شرکت است.امروز یک روز بزرگ برای LeoVegas و در عین حال گام دیگری در ما جریان سفر از رشد است." مشاغل در رودخانه های کازینو در des plaines.