دوقلو رودخانه کازینو شماره تلفن

دوقلو رودخانه کازینو و شرط بندی های ورزشی ساعت

A 30-year-old کف دست کازینو کتاب ورزشی کارکنان pled گناه به یک تعداد از توطئه برای ارتکاب تقلب سیم, پس از اتهامات از multiperson طرح که bilked کازینو از بیش از 800.000 دلار دوقلو رودخانه کازینو شماره تلفن. Kaya بیکر که در حال حاضر رایگان بر التزام خود را دریافت کیفرخواست از یک هیئت منصفه فدرال در ماه ژوئیه گذشته همراه با دو, همکاران, کتاب ورزشی, مدیر مایکل Albanese و متی Kidle یک مدیر وجود دارد.همچنین متهم شده بود که کف دست, کتاب ورزشی, مشتری, چارلز Pecchio که به اتهام شرکت در کلاهبرداری بین ژوئیه 2006 و 2007 ژوئیه دوقلو رودخانه کازینو و شرط بندی های ورزشی ساعت. Pecchio در حال حاضر با توجه به درخواست رسیدگی کند کازینو اسلات ماشین آلات در لس آنجلس. Quinella شرط قرار داده شده اتهامات هستند که این کف دست کارکنان پذیرفته شده quinella شرط در اسب نژاد از Pecchio به عنوان به خوبی به عنوان دیگر مشتریان در حالی که شناخت و کامل است که کف دست یک سیاست سختگیرانه ممنوعیت این نوع از شرط بندی بر روی مسابقات که کمتر از شش اسب های شرکت کننده.سیاست این بود که هر شرط قرار داده شده در مسابقه با کمتر از شش اسب خواهد بود به طور خودکار لغو شده و مبلغ شرط پرداخت به مشتریان.دانستن این کیفرخواست مدعی, این کارکنان و مشتریان با این وجود اقدام به محل و قبول quinella شرط در مسابقه با کمتر از این تعیین شده حداقل.یک quinella شرط است که bettor انتخاب اول و دوم-محل برندگان در هیچ منظور خاص.اگر هر کدام از اسب برداشت پس از اتمام مسابقه اول یا دوم شرط بندی برنده است.یکی دیگر از تغییرات در این شروط اجازه می دهد تا برای هر سه اسب انتخاب شود ممکن است اول و دوم و سوم-محل پس از اتمام.چرا که شانس برنده شدن به طور طبیعی افزایش کمتر اسب در مسابقه و یا اگر یک یا چند قطره از کف' سیاست منع شرط در مسابقه با کمتر از شش اسب شد در میان.خانه مهم نیست اگر شما خوش شانس دریافت کنید اما آنها در حال رفتن به در واقع دست شما یک پیروزی آسان بر روی صفحه گرامافون نقره ای.با توجه به کیفرخواست اگر bettors در این طرح برداشت های برنده اسب از یکی از این کوچکتر زمینه های آنها پرداخت می شود اما اگر آنها را از دست داده و آنها را به یک شرط بازپرداخت را انجام دهید.نه بد شانس در همه به صورت یک قمار باز: تا زمانی که شما گرفتار ، کازینو اسلات ماشین آلات لس آنجلس.