اقیانوس آرام کازینو و سرگرمی

با مسئولیت محدود گروه

ccording به کره جنوبی در رسانه های چین اعمال کرده بود بان در کره جنوبی محدود تورهای گروهی که از پاییز سال 2016 در اقدامی تلافی جویانه برای کره جنوبی تصمیم به نصب متحده-عرضه ترمینال ارتفاع بالا منطقه دفاع (THAAD) ضد سیستم موشکی به خاک چینی به عنوان مقابله با کره شمالی موشک آزمایش.چین اذعان هرگز وجود چنین ممنوعیت. اقیانوس آرام کازینو و سرگرمی.