چقدر شکافها پنی

چقدر قدیمی هستند پوکر ماشین آلات به ارزش

ساکنان مخالف به یک برنامه است که می re-منطقه زمین در حومه انتاریو شهر پیتربورو به طوری که اپراتور بزرگ کانادا Gaming شرکت ساخت کازینو می تواند مجموعه ای به خود شنیده تجدید نظر در دادگاه در ماه سپتامبر.با توجه به یک گزارش از حاصل آزما روزنامه انتاریو هیئت مدیره شهرداری برنامه ریزی شده است باز به عمومی قبل از تاریخ جلسه به صبح روز 13 سپتامبر محلی که در آن صاحب ملک AON گنجانیده مرکز شهر کسب و کار منطقه بهبود انجمن و هیچ کازینو حاصل لابی گروه هستند و نارضایتی خود در برابر برنامه ریزی سواحل کازینو پیتربورو تاسیس شده است.کارلو Falletta سخنگوی انتاریو هیئت مدیره شهرداری به این روزنامه گفت که احتمال وجود خواهد داشت یک قبل از جلسه برای سه فرجام قبل از تصمیم گرفته شده است در مورد اینکه آیا برای برگزاری یک جلسه کامل در این موضوع را در دادگاه.شیلا Nabigon-Howlett, رئیس برای هیچ کازینو پیتربورو سازمان اعلام کرد که این گروه هنوز هم به خدمات یک وکیل است اما "با این برنامه ریزی استدلال".او اعلام کرد که حزب او در نظر دارد به ادعا می کنند که سواحل کازینو حاصل خواهد محیط زیست آسیب نزدیکی هارپر پارک.این روزنامه گزارش داد که AON گنجانیده شده و در مرکز شهر بهبود کسب و کار منطقه ارتباط دارد نشان داده می شود تورنتو مبتنی بر وکیل گوردون Petch دوم این مجموعه به استدلال می کنند که کازینو جدید باید ساخته شود در نزدیکتر به مرکز شهر به منظور سرمایه گذاری, تجدید حیات و جمعیت.اما چاک Keeling سخنگوی بزرگ کانادا Gaming شرکت توضیح داد که این اپراتور هیچ علاقه ای در یک محل در مرکز شهر برای سواحل کازینو حاصل.او اظهار داشت که معلوم نیست چه مدت درخواست تجدید نظر ممکن است اگر چه او هنوز هم امیدوار به شروع عملیات 2017 چقدر شکافها پنی. "این همه مشروط به حل این مسئله" Keeling گفت: Peterborough آزما.سال گذشته شاهد متعلق به دولت انتاریو قرعه کشی و بازی شرکت نام بزرگ کانادا Gaming شرکت به عنوان اپراتور خصوصی برای آن شرقی انتاریو بازی بسته نرم افزاری که شامل اسلات در Kawartha فراز در کنار موجود کازینو در نزدیکی Gananoque و یک محل جدید در حال حاضر تحت ساخت و ساز در بلویل.این استان می خواهد برای افزایش قمار درآمد با ارائه شکاف بیشتر و جدول بازی ها و ونکوور مبتنی بر اپراتور بحث برانگیز تصمیم گرفت که بهترین راه برای این کار انجام شده بود به ساخت جدید سواحل کازینو حاصل و نه از گسترش آن شکافها در Kawartha فراز تسهیلات در Fraserville. چقدر قدیمی هستند پوکر ماشین آلات به ارزش.