Blackjack hit stand or double

blackjack hit stand double split

ملی کانادا رگولاتور مخابراتی است به حالت تعلیق در عمل بیشتر در برابر کبک طرح توجیهی بلوک های بین المللی سایت های قمار آنلاین تا پس از این موضوع تا به حال روز خود را در دادگاه.روز جمعه کانادا رادیو-تلویزیونی و مخابراتی کمیسیون (CRTC) اعلام کرد که آن را به حالت تعلیق در نظر گرفتن یک چالش کبک لایحه جنجالی 74 آورده منافع عمومی حمایت مرکز (PIAC), ثبت نام غیر انتفاعی و متخصص در مخابرات و حمایت از مصرف کننده مسائل blackjack hit stand or double. PIAC اعتراض به کبک طرح توجیهی وادار استان ارائه دهندگان خدمات اینترنت برای جلوگیری از دامنه از آنلاین سایت های قمار دیگر از Loto-کبک Espacejeux.com را انتخاب کنید و یا اپراتورهای خصوصی است که Loto-کبک ممکن است اجازه برای خدمت به ساکنان کبک مانند مونترال-بر اساس Amaya, بازی, شرکت مادر PokerStars.کبک لایحه 74 نیز این موضوع یک چالش قانونی در دادگاه عالی کبک کانادا بی سیم مخابراتی انجمن (CWTA) گروه صنعتی به نمایندگی از ملت ارائه دهندگان مخابرات.این CWTA اصرار دارد که لایحه 74 است (یک) قانون اساسی به دلیل آن usurps دولت فدرال سنتی اقتدار بیش از مخابرات مسائل و (ب) نیروهای CWTA اعضا به تحمل هزینه های مالی از پلیس Loto-کبک آنلاین لیست سیاه.روز جمعه CTRC گفت که پس از مشورت با کبک دادستان کل آن را تعلیق اقدامات بیشتر در PIAC چالش تا بعد از دادگاه کبک در برخورد با مسائل مربوط به قانون اساسی.این CRTC به ذکر است که PIAC یا هر شخص دیگر می تواند درخواست که CRTC از سرگیری نظر در برخی از نقطه در آینده اگر این درخواست نشان می دهد "مواد تغییر در شرایط." در ضمن این CRTC تصریح کرد مقدماتی مشاهده آن تحویل در ماه سپتامبر که کبک IP-مسدود کردن طرح "غیر قانونی و بدون قبل از تصویب کمیسیون" و کبک قانون "نه در خود و برای خود توجیه مسدود کردن وب سایت های خاص توسط کانادا حامل." پس از صدور مقدماتی آن نظر در سپتامبر CRTC دعوت احزاب مربوط به اظهار نظر.این CRTC جمعه در بیانیه ای اشاره کرد که "به طور کلی احزاب حمایت این کمیسیون برای اولین بار اولیه مشاهده می شود و هیچ کدام مخالف آن است." کبک نشده ارائه شده دقیق مهلت زمانی که Isp ها مورد نیاز خواهد بود به پیاده سازی IP-مسدود کردن برنامه اگر چه این پیشنهاد شده است که آن را نمی خواهد آغاز تا اوایل سال 2018 که امیدوارم به دادگاه زمان کافی برای رسیدگی به این موضوع است.دریافت آخرین قمار اخبار از Calvin Ayre blackjack hit stand double split.