50 اسپین رایگان کازینو 21

50 اسپین رایگان بدون سپرده کازینو 21

در فیلیپین و غول اوکادا مانیل یکپارچه کازینو توچال به گزارش بخدمت حداقل 1000 کارکنان آن را به عنوان تلاش برای آمدن به شرایط با آن موقت سازندگان: با توجه به در حال انجام coronavirus بیماری همه گیر.با توجه به یک گزارش از داخل آسیایی, بازی, شهر مانیل تسهیلات توسط ببر رفت و آمد مکرر تفریح و سرگرمی, ثبت شرکت های فرعی, ژاپنی, pachinko حافظه و گذرگاه طاقدار, بازی, سازنده Universal Entertainment Corporation مجبور شد درهای خود را در 15 مارس به عنوان تلفات از coronavirus در فیلیپین در صدر دوازده.این شمارش شده پس از رشد 886 با 993-اتاق محل هنوز هم در حال انتظار برای شنیدن زمانی که دولت-اجرا در سراسر کشور کازینو مستند ممکن است برداشته شود.قابل برش پشت: در داخل آسیایی, بازی های ذکر شده یک شرکت داخلی یادداشت از اوکادا مانیل جمهور تاکاشی Oya به جزئیات است که نیروی کار برای $2.2 میلیارد تسهیلات واقع در سرگرمی شهر منطقه مانیل می شود کاهش می یابد از طریق 'یک نو سنگر سازی برنامه' با تمام منتشر کارکنان دریافت جدایی پرداخت مطابق با قوانین محلی است.بنا به گزارش بخوانید Oya ارتباطات.. 50 اسپین رایگان کازینو 21. "این یک واقعیت است که این شرکت می تواند فرار کند به دلیل طبیعی جدید نهفته است که جلوتر از ما.نداشتن هر گونه درآمد از مستند شده است از لحاظ مالی تخلیه و باعث ضرر و زیان به این شرکت و اگر این است که خطاب آن ضرر و زیان را شمع تا.اوکادا مانیل نیز محدود به تغییر راه آن کسب و کار می کند, که به معنی آن خواهد شد فقط نیاز به یک نیروی کار کوچکتر.آن را به باقی می ماند یک کسب و کار عملی ما را به اجازه رفتن از کارکنان بیش از 1000." غلت takings: اوکادا مانیل افتتاح شد درهای خود را در ماه دسامبر سال 2016 میلادی کامل با 284,283 sq ft کازینو شامل مجموعه ای از بیش از 3000 اسلات به عنوان به خوبی به عنوان برخی از 500 جدول بازی.غول تسهیلات ثبت شده جمع ناخالص gaming در مورد درآمد $788.91 میلیون برای تمامیت سال گذشته اما coronavirus مربوط به مستند است که در حال حاضر انتظار می رود به علت آن ترکیب 2020 فروش به رها کردن برای تنها $372.5 میلیون با همراه درآمد آمدن آن در حدود $27.9 میلیون. 50 اسپین رایگان بدون سپرده کازینو 21.