دو اسلات برنده تمام پولها سکه رایگان

دو jokers وحشی

lobal بازی و قرعه کشی تامین کننده بین المللی بازی تکنولوژی Plc (IGT) ترویج فابیو Celadon (در تصویر) به نقش معاون اجرایی رئیس جمهور برای استراتژی و توسعه شرکت ها با اثر از تاریخ 1 فوریه دو اسلات برنده تمام پولها سکه رایگان.

آقای Celadon ادامه خواهد داد به گزارش به طور مستقیم به IGT اجرایی مارکو سالا به عنوان یک عضو از شرکت مدیریت ارشد بر اساس یک شنبه نوشته اطلاعیه.r Celadon اخیرا به عنوان IGT, معاون ارشد رئیس جمهور, بازی نمونه کارها و قبل از آن به عنوان مدیر عامل IGT چین و معاون ارشد رئيس جمهور از IGT بین المللی است. دو jokers وحشی.