الماس کازینو دزدی طلا شانس

الماس کازینو دزدی طلا قطعی 2021

Playtech را تبدیل به جدید ترین عضو Gaming استانداردهای انجمن (GSA) الماس کازینو دزدی طلا شانس. ارائه دهندگان اولین عمدتا آنلاین شرکت برای پیوستن به صنعت انجمن صنفی در سطح پلاتین الماس کازینو دزدی طلا قطعی 2021. GSA که اعضای آن نظارت بر استانداردهای توسعه در صنعت بازی خواهد شد بحث در مورد طرح های خود را در ماه آینده را نشان می دهد یخ در لندن است pso2.

GSA رئیس جمهور پیتر DeRaedt گفت: "به عنوان یک پلاتین عضو و با تجربه گسترده و دانش در این بازی های تعاملی بازار Playtech خواهد نقش رهبری در بازی های آنلاین ما کمیته (OGC)." Playtech COO Shay Segev افزود: "ما به شدت اعتقاد دارند صنعت گسترده تجربه ما را قادر به کمک فوق العاده به GSA این بازی استانداردهای توسعه به نفع کل صنعت است." کازینو.