که ضربه مستقیم در پوکر

خواهد کرد که برنده شدن در پوکر

Mr سبز گروه ارسال شده افزایش 44 ٪ در سال در سال درآمد از ژانویه تا سپتامبر سال 2018 افزایش به SEK 1,239 m ($135m).درآمد در سه ماهه سوم سال جاری به مبلغ SEK 445.2 متر رشد 51%.سود عملیاتی (EBITDA) برای نیمه اول سال 2018 شد SEK 166.8 متر در سال در سال رشد 22 درصد و Q3 تجربه افزایش از 49 درصد افزایش به SEK 75.5 متر.قابل توجه Q3 حوادث برای اپراتور شامل دریافت یک کرون تبلیغات مجوز به دست آوردن مجوز اجازه می دهد آن را به بازار سوئد در سال 2019 و دریافت گواهینامه ISO که ضربه مستقیم در پوکر. Redbet یک سایت بازی بخشی از بیرون کشیدن بازی به دست آورد توسط Mr سبز در اوایل سال جاری دریافت مجوز کار در ایرلند ورزشی شرط بندی بازار است. خواهد کرد که برنده شدن در پوکر.