رستوران در کازینو در نزدیکی من

رستوران آسیا casino de montreal

در خطر ابتلا به صدایی مانند منزجر از تانبریج ولز برای دومین روز در حال اجرا هنگامی که آن را می آید به آنلاین پوکر, آیا کسی می تواند لطفا به من بگویید چه blazes iPoker فکر می کنم آنها در حال بازی در وقتی که می آید به آخرین مو-brained طرح.در عقل بی نهایت پوکر شبکه تصمیم گرفته است که تنها راه برای بهبود سود خود را با fining پوسته که سفید برچسب محصول خود را مانند VC پوکر برای آوردن بازیکنان برد.من تنها می توانیم فرض کنیم که این یک راه مقابله با rakeback معاملات است که دیده می شود سایت خود را به طور فزاینده ای پر از بازیکنان برد که درآمد آنها کمتر money رستوران در کازینو در نزدیکی من. By بهبود نسبت ماهی به کوسه شبکه بر این باورند که آنها خواهد بود سود آور آن را به عنوان سپرده از ماهی است که به تولید نقدینگی – و مهمتر خود را با چنگک جمع کردن.آنچه که آنها قادر به درک هر چند که پوکر در مورد بقای اصلح.یک ماهی که باقی می ماند یک ماهی به زودی لاستیک از دست دادن پول و buggers در حالی که ماهی که شروع به برنده باقی می ماند و تبدیل به کوسه ها.در حال حاضر به وضوح چیزی است که باید انجام شود به نگه داشتن تشویق بازیکنان جدید به سایت های پوکر – یک بیت از تبلیغات صرف خواهد بود شروع – و همچنین به عنوان قرار دادن یک کلاه بر روی rakeback معاملات در سراسر هیئت مدیره, اما fining پوسته برای میزبانی بیش از حد بسیاری از برنده شدن بازیکنان تنها می تواند ضد تولیدی.هنگامی که پوست شروع به ممنوعیت کوسه وجود دارد خواهد بود در مقیاس بزرگ خروج مطبوعات بد – مثل این مقاله و فهرست سیاه گفت: سایت -- نه به ذکر است این شبکه که در حال egging آنها را در رستوران آسیا casino de montreal. Ipoker برای شروع باید شرمنده از خود برای فسخ قرارداد خود را با پوکر ماه گذشته – و بازیکنان باید شروع رای گیری با انگشتان دست خود را – و یا به جای دست خود را.سایت های آنلاین پوکر نمی تواند تابع بدون نقدینگی بنابراین پایدار مبارزه با این شبکه های فاشیستی است که در order grand portage. By ترک آنها را بالا و خشک آنها به زودی خود را تغییر لحن.نکته این است که همیشه وجود دارد رفتن به برندگان و بازندگان صرف نظر از عمل رادیکال شبکه و یا پوسته را.اگر شما حذف 10% 10% از بازیکنان تبدیل به برندگان.چه شبکه فکر می کنم که این سیاست در نهایت منجر به همه بازیکنان تبدیل شدن به بازندگان ؟ طنز این است که در پایان iPoker وسواس با بازندگان تنها آنها را کور و آنها را به بزرگترین بازنده از همه یکی از خیره پشت در آنها را در آینه.دریافت آخرین قمار اخبار از Calvin Ayre کازینو.