چه بیمه شرط ميانگين در بزور و با تهدید

چه بیمه ميانگين در بزور و با تهدید

کانادا Intelimax رسانه های امضا بازاریابی توافق نامه با موسسه خیریه ماهواره ای Gaming (CSG) را قادر می سازد پوکر آنلاین شبکه به برچسب سفید, re-فروش به محصول خود را و توزیع پوکر پورتال به عنوان بخشی از InteliPoker شبکه چه بیمه شرط ميانگين در بزور و با تهدید.

CSG پروژه های 50,000 بازیکنان جدید از طریق توسعه بیش از 100 پوکر پورتال.سهم درآمد از 25-30 ٪ در مقیاس کشویی بر اساس حجم نشان می دهد درآمد از بیشتر از 50000 بازیکنان ممکن است قابل توجه است.آن را بیش از ؟ دارای قمار موش خرمای کوهی امریکا بیرون آمدن از سوراخ خود است و نه متوجه خود rhinestone-با پوسته سفید-jumpsuited سایه ؟ داغ بر روی پاشنه از یک گزارش افزایش ترافیک هوایی به لاس وگاس می آید این خبر که در ماه نوامبر شاهد افزایش در نوادا مبتنی بر قمار کازینو درآمد پس از 22 ماه کاهش می یابد.یک کرنل مطالعه نشان می دهد که بیشتر در دست است که بازیکنان پوکر (به خصوص بازیکنان تازه کار) برنده کمتر احتمال دارد که آنها به 'در' بیش از دراز مدت است.پدیده تقویت رفتاری اقتصادی مشاهده است که بازیکنان تمایل به overvalue مکرر کوچک برنده در حالی که تنزیل گاه به گاه ضرر و زیان قابل توجهی.مراسم آشتی ترتیب دادند مانند میهن پرستان جدید انگلستان برنده در هر بازی در سال 2007 NFL season سپس از دست دادن سوپر باول چه بیمه ميانگين در بزور و با تهدید. D'oh! چه بیمه ميانگين در بزور و با تهدید.