اسلات ماشین خود را بشناسید

دشمن

انتظار ماکائو دادگاه مورد اینکه آیا یکی از کازینو های محلی مجوز می تواند در قبال استرداد به سپرده نقدی تسلیم با یکی از شهر های شخص ثالث VIP مروج بازی را "بسیار مهم" مفاهیم صنعت و تفریحی, بخش, می گوید آنتونیو لوبو ویللا سابق مشاور ارشد به ماکائو را از وزیر اقتصاد و امور مالی است.r ویللا ساخته شده این پیشنهاد در یک مقاله منتشر شده در ماه مارس در بازی قانون را نقد کنید.او برجسته یک سری از موارد دادگاه ناشی از مشخصات بالا 2015 حادثه از اتهام سرقت مقدار زیادی از پول توسط یک قفس مدیر از یک Dore Entertainment Co Ltd-مارک اتاق VIP در وین ماکائو هتل کازینو.acau دادگاه نهایی درخواست تجدید نظر در قانون مسئولیت gaming محل اپراتور وین ماکائو با مسئولیت محدود برای بازپرداخت سپرده تسلیم در Dore سرگرمی.t زمان تعداد زیادی از مردم جلو آمد و ادعا آنها سرمایه گذاری کرده بود با Dore سرگرمی در وعده بازده بالاتر از کسانی که ارائه شده توسط تنظیم بانک اما تا به حال از دست رفته پول خود را به دلیل اتهام حادثه است.r ویللا مقاله گفت: Dore حادثه در معرض یک "مشترک" عمل – از "تردید قانونی بودن" در زمینه ماکائو قانون – که در آن شهر junkets به دنبال افزایش سرمایه برای کسب و کار خود را با "به دنبال سرمایه گذاران خواهان بودجه و ارائه بالا نرخ بهره برای سپرده".ccording به ماکائو قانون کازینو اپراتورها هستند "به طور مشترک و بارها مسئول" برای فعالیت های ارائه شده در داخل قمار خود را با بازی های مروج ثبت نام با آنها.r ویللا بیشتر توضیح داد که ماکائو را در دادگاه دوم به عنوان مثال تا کنون "در نظر کازینو اپراتور مسئول به دلیل وظیفه برای نظارت بر بازی های ترویج فعالیت های انجام شده در داخل قمار".r ویللا ذکر شده در مقاله خود از یک مورد مربوط به یک شاکی به نام Yeqing رائو تحت پیگرد Dore سرگرمی و وین ماکائو با مسئولیت محدود.فرد به دنبال بازپرداخت – به طور پیش فرض با بهره از HKD6 میلیون (US$772,012) در آزادانه در اوردن از گرو بازی تراشه های سپرده تسلیم با Dore سرگرمی اتاق VIP در وین ماکائو کازینو.ut در مورد وین ماکائو با مسئولیت محدود, دادگاه که وجود دارد هیچ "واقعی عناصر" نشان می دهد که سپرده شاکی شده بود متصل به بازی ارتقاء فعالیت و از این رو این تصمیم را به نفع یک از حرکت از کازینو شرکت, آقای ویللا اشاره کرد در این مورد در مقاله خود.ollowing درخواست تجدید نظر در دادگاه دوم نمونه تأیید Dore سرگرمی محکومیت به بازپرداخت وجوه سپرده به طور پیش فرض با منافع و معکوس قضاوت به عنوان مشترک مسئولیت وین ماکائو Ltd بیان کرد که کازینو اپراتور بود که به طور مشترک در قبال آن وظیفه نظارت بر این بازی ترویج فعالیت های درون خود را در کازینو.n تجدید نظر مربوط به این مورد تسلیم دادگاه نهایی تجدید نظر است و هنوز در انتظار.تصمیم گیری در آن را "بسیار مهم" مفهوم برای ماکائو را "بازی اکوسیستم و راه آن این است که ساختار" آقای ویللا نوشت.r ویللا همچنین نوشت که او معتقد است که تصمیم نهایی توسط دادگاه نهایی درخواست تجدید نظر می تواند تحت تاثیر قرار چگونه ماکائو را بازی اپراتورهای ارزیابی خطرات و پاداش اجازه junkets به کار مستقل در قفس مجوز املاک; نظارت قابل اعمال به این تفریحی همکاران; و چگونه در بازی ارتقاء قرارداد خواهد بود تشکیل شده است اسلات ماشین خود را بشناسید. تا به امروز هیچ رکورد های عمومی وجود دارد از هر اقدام صورت گرفته توسط AMCM [مقامات پولی از ماکائو] در این زمینه در برابر مروج بازی." e افزود: "انفعال توسط این مهم سازمان دولتی ممکن است منعکس کننده یا مختلف (حقوقی) تفسیر عناصر جرم غیر مجاز دریافت سپرده و یا دیگر پس دادنی بودجه و یا یک پیاده سازی شکست (عدم اجرای قانون) و یا حتی انگیزه شکست (عدم آمادگی)." .. دشمن. بیشتر و دقیق تر PRC [جمهوری خلق چین] مقامات در محدود کردن سازه های دریایی قمار از شهروندان خود" و سپس بیشتر امکان "جدید امواج رم" های تفریحی-سپرده گذاران و یا بازی مراجعان نوشت: آقای ویللا. اسلات ماشین kostenlos ohne anmeldung.