کلوپ شبانه در تاج کازینو ملبورن

که در آن به خرید دقت کازینو

Dream11 های ورزشی فانتزی اپراتور در هند بدست خبر از دادگاه عالی بمبئی.قضات Bharati H کلوپ شبانه در تاج کازینو ملبورن. Dangre و Ranjit بیشتر حکومت کرده اند که محصول خود را که یک بازی مهارت, به گزارش GLaws.در.دادگاه پرونده آغاز شده توسط بمبئی-بر اساس ساکن Sachar که احساس سایت برگشتاندن قربانیان unsuspecting به بازی از شانس.او همچنین استدلال کرد که این عملیات اجتناب از پرداخت آن کالا و خدمات مالیات (GST).دادگاه دیدم چیز متفاوت و در مارس 30 حکم را رد کرد و هر دو اتهامات.آنها به طور خاص با اشاره به یک سال 2017 حاکم بود که در آن یافت می شود که Dream11 بود و نه ارائه یک قمار محصول.قبلی حکم دکتر KR Lakshmanan v که در آن به خرید دقت کازینو. ایالت تامیل نادو & دیگری به طور خاص ایجاد یک سابقه که بازی های مربوط به یک میزان بالایی از مهارت نمی توان قمار برای دادگاه اهداف حداقل.آنها به طور خاص اظهار داشت: "درخواست دهکدهای از دست داد چشم از این واقعیت است که نتیجه بازی فانتزی مسابقه بر روی پلت فرم از جواب شماره 3 است نه در همه وابسته به برنده شدن و یا از دست دادن هر تیم خاص در دنیای واقعی بازی است.بنابراین هیچ شرط بندی یا قمار درگیر در بازی های فانتزی.خود نتیجه است نه وابسته به برنده شدن و یا از دست دادن هر تیم خاص در دنیای واقعی در هر روز داده شده." این حکم آبشاری به GST شکایت که آنها اعلام نمی اعمال می شود به Dream11 به 28 درصد GST که Sachar می خواستم آنها را به پرداخت فقط به طور خاص اعمال شده به قمار محصولات.آنها با اشاره به ورود کد 998349 GST کد که امر بیشتر به بازی های ویدئویی, بازی های کارت و بازی برای کودکان است که آنها احساس بازی فانتزی سقوط بیشتر در خط با, که تنها 18% GST صدق می کند.حکم محکم مجموعه ادامه داد: فقه در هند است که بازی ها از مهارت محافظت خواهد شد توسط دادگاه.نهایی تفسیر از دادگاه نشان می دهد که اگر هر کس دیگری می خواهد به آمده پس از عملیات مانند Dream11 با شکایت مشابه آنها خواهد بود به هدر رفتن وقت خود را.دادگاه گفت: "در آن دیده می شود که کل مورد درخواست است کاملا غیرقابل دفاع misconceived و بدون هیچ گونه شایستگی.این دیده می شود که موفقیت در Dream11 فانتزی ورزشی بستگی به کاربر ورزش مهارت مبتنی بر دانش برتر قضاوت و توجه و نتیجه آن است و نه وابسته به برنده شدن و یا از دست دادن از یک تیم خاص در دنیای واقعی بازی در هر روز خاص است.آن است که بدون شک یک بازی از مهارت و نه یک بازی از شانس است." دریافت آخرین قمار اخبار از Calvin Ayre تاس.