باشگاه دوچرخه کازینو شماره تلفن

باشگاه دوچرخه کازینو اسلات ماشین آلات

نیویورک قمار تنظیم کننده باید به طور موثر شسته دست خود را از نظارت روزانه fantasy sports (DFS) طی روزهای گذشته با حکم دادگاه.ماه گذشته یک دادگاه عالی ایالت عدالت حکم داد که نیویورک قانونگذاران تا به حال بیش از قدرت خود را در تصویب قانون در سال 2016 که تعریف DFS به عنوان یک بازی مهارت به جای تلاش برای اصلاح امور خارجه اساسی برای اضافه کردن DFS دیگر از نظر قانونی قابل قبول اشکال از قمار.روز دوشنبه بوفالو نیوز گزارش داد که نیویورک بازی کمیسیون تا به حال پاکسازی هر ذکر از DFS از وب سایت خود را.سخنگوی براد Maione مقاله گفت که این کمیسیون "دیگر یک نقش در تنظیم DFS.که نیاز به یک تغییر از وب سایت." اکتبر حاکم اجازه DFS اپراتورها به ادامه ارائه خدمات به مشتریان نیویورک با تایید بخشی از 2016 قانون که جرمزدایی DFS.بنابراین DFS اپراتورها — حتی کسانی که ممکن است با توجه به نیویورک یک بستر گسترده در گذشته — در حال حاضر موضوع نیست به هر دولت و مقررات و نمی تواند زین با هر گونه مجازات های کیفری برای ارائه DFS به نیویورک ساکنان باشگاه دوچرخه کازینو شماره تلفن. FanDuel با صدور بیانیه ای گفت: این امر "همکاری با تلاش های به طور دائم بازگرداندن نظارتی نظارت" در حالی که برجسته این واقعیت است که آن را نمی کند در صورت پیگرد قانونی برای ادامه عملیات در نیویورک است.بنابراین برای لحظه ای آن را کسب و کار به عنوان معمول است.اما وکیل کورنلیوس موری که نشان دهنده ضد قمار شاکیان که به چالش دولت DFS قانون گفت: اخبار بوفالو که مشتریان خود را با توجه به رفتن به دادگاه برای از بین بردن حمایتهای قانونی را تایید کرد در دولت حکم دیوان عالی.اکتبر دادگاه حکم داد که دولت تا دسامبر 2 تا درخواست فایل و مقامات دولتی تا کنون mum که آیا آنها قصد دارند به فایل مانند یک تجدید نظر شود.طنز در اینجا بزرگ است با توجه به این که DraftKings و FanDuel در حال حاضر به طور موثر rogue اپراتورها در نیویورک در حالی که آنها به طور همزمان کار پر رونق حقوقی واحد-پول شرط بندی های ورزشی کسب و کار فقط در سراسر مرز در نیوجرسی.هر دو اپراتور نیز باید آینده نگر شرط بندی های ورزشی با معاملات نیویورک قمار.دریافت آخرین قمار اخبار از Calvin Ayre باشگاه دوچرخه کازینو اسلات ماشین آلات.