دست پوکر به دور انداختن

جزیره توچال کازینو در میشیگان

lobal نمایشگاه بازی های کامپیوتری (G2E) آسیا 2014 شاهد شکستن رکورد حسابرسی حضور 8,233 روزانه شرکت کنندگان – 36 درصد افزایش نسبت به سال 2013 نسخه این سازمان در بیانیه ای گفت دست پوکر به دور انداختن. پیشرفته, برنامه نویسی, بهبود کنفرانس برنامه ها و رویدادهای شبکه ثابت به یک قرعه کشی بزرگ ما به عنوان دیده می شود در افزایش نماینده حضور و غیاب و همچنین به عنوان بازخورد مثبت دریافت" گفت: Nat وانگ رئیس جمهور نی نمایشگاههای چین بیشتر است.xhibit نظرسنجی Inc یک شرکت مستقل و انجام حسابرسی از G2E آسیا 2014 حضور و غیاب داده است. جزیره توچال کازینو در میشیگان.