Warum gewinnt دس کازینو immer

warum

تامین کننده IGT گزارش کرده است از دست دادن خالص $116.9 m برای سه ماهه دوم سال 2015 در مقایسه با درآمد خالص از $55 m برای همان آخرین دوره سال است.نتایج ترجمه را به از دست دادن خالص به ازای هر سهم 59 سنت.این شرکت درآمد متاثر از Q2 بهره هزینه از $122m در مقایسه با $56m سال گذشته, بازتاب افزایش بدهی های متحمل شده برای تامین مالی کسب آن از GTech.این Q2 درآمد گزارش نشان دهنده اولین بار این نسخه ترکیبی از IGT و GTech گزارش کرده است درآمد خود را به عنوان یک نهاد زیر ترکیبی از این شرکت در ماه آوریل است.درآمد سه ماهه برای IGT شد $1.29 میلیارد دلار در یک سال در سال افزایش 36% warum gewinnt دس کازینو immer. IGT اجرایی مارکو سالا گفت: "همانطور که پیش بینی ما سه ماهه دوم نتایج منعکس کننده رشد پایدار فنی ما جهانی قرعه کشی عملیات و معنی دار متوالی بهبود در عملیات بازی." warum.