کازینو در دریاچه havasu city

az

Betway امروز را رد کرد و گزارش می دهد که این اپراتور شده است تحریم بلژیک بازی کمیسیون (BGC).قبلا داستان آن پیشنهاد شده بود تحت بررسی برای برگزاری, از لینک به سایت های غیر قانونی.بروکسل بار و بعد از آن بار مالت گفت: این شرکت آمده بود تحت موشکافی شدید در پاناما مقالات بررسی است.اما Betway است را رد کرد و این اتهامات آشکار این ادعا وجود ندارد هیچ ارتباطی از بلژیک regualtor.راجر پرکس انطباق و امور نظارتی مدیر در Betway گروه در بیانیه ای گفت: "شده اند وجود دارد گزارش در رسانه ها که Betway شده است تحریم BGC.این نادرست است."ما دریافت نکرده اند هر گونه ارتباط از BGC که این مورد است کازینو در دریاچه havasu city. Betway تنظیم شده است در چندین حوزه های قضایی و آن را به طور کامل افشا تمام اطلاعات مورد نیاز را به مقامات ذیربط نظارتی در همه این حوزه های قضایی است." az.