بزرگترین نقدی دست پوکر همیشه

بزرگترین کازینو شهر در جهان

به عنوان وگاس بر اساس Caesars Entertainment پارسیان "انتخاب به پرداخت" US$225.3 میلیون در علاقه به تاریخ و طلبکاران در حالی که همچنان تجدید ساختار بدهی مذاکرات با آن بیشتر ارشد دهندگان با توجه به نظارتی تشکیل پرونده بزرگترین نقدی دست پوکر همیشه. هیچ اطمینان می توان ساخته شده است که یک تغییر ساختار اجرا خواهد شد یا به توافق خواهیم رسید سزار, CEOC و CEOC وام در شرایط بازسازی" کازینو اپراتور گفت: در روز دوشنبه تشکیل پرونده. بزرگترین کازینو شهر در جهان.