است وجود دارد یک کازینو در نیومکزیکو

است وجود دارد یک کازینو در ناسائو باهاما

در حالی که ساخت و ساز از دل لاگو توچال و کازینو است که هنوز هم در حال پیشرفت آن را متوقف کرده محل از کمک به جامعه Seneca County است.در روز سه شنبه, کازینو ارائه یک به روز رسانی از پیشرفت ساخت و ساز در حال حاضر در 85 درصد تکمیل همراه با اعلام کمک مالی به منظور افزایش تنوع نیروی کار در این منطقه است است وجود دارد یک کازینو در نیومکزیکو. $100,000 ارائه شده توسط کازینو و آبگرم به دریاچه انگشت نیروی کار سرمایه گذاری مدیره برای کمک به صندوق به عنوان به خوبی به عنوان آموزش نسل جدیدی از کارگران ماهر.این امر شامل کسانی که علاقه مند در تبدیل شدن به فراماسون برق و لوله کش.کازینو نیز در آینده همراه با محلی اتحادیه های کارگری برای دیدن زنان به عنوان به خوبی به عنوان اقلیت اشتغال تعداد را افزایش دهد.هیئت مدیره خواهد بود با استفاده از پول برای ایجاد یک نیروی کار متنوع در هنگام پر کردن 1,800 دائم موقعیت خود را در داخل محل.داخل کازینو در حال حاضر توسعه یافته و بسیاری از کارکنان در حال حاضر استخدام شده.دیگران وجود دارد در آموزش و محل همچنان به جذب قادر به استخدام بیشتر افراد است.مدیر کل کازینو, جف Babinski اظهار داشت که اگر شما نگاهی به حدود 30 سال پیش وجود دارد بسیاری از صنایع برخی از گیاهان در این منطقه را تعطیل و منطقه در زمان یک ضربه بزرگ است.از آنجا که این کازینو است خوشحال آوردن 1,800 شغل به جامعه است.کارن Springmeier انگشت دریاچه نیروی کار سرمایه گذاری مدیره و اظهار نظر در مورد نیاز برای معاملات ماهر با بیان اینکه به نظر می رسد که در طول دهه آینده وجود خواهد داشت 27 درصد افزایش در تقاضا برای استخدام در معاملات ماهر و همچنین تولید پیشرفته است وجود دارد یک کازینو در ناسائو باهاما.
Springmeier همچنین اشاره کرد که بسیاری از متولدین بازنشسته می شوند از معاملات ماهر و این خط لوله وجود ندارد برای پر کردن.نوشته های جدید باز خواهد شد در چند ماه فوریه سال 2017 با هتل و آبگرم برای باز کردن چند ماه پس از بازی محل برگزاری. است وجود دارد یک کازینو در نیواورلئان.