Online merkur casino bonus ohne einzahlung

توسط استراحتگاه جهانی کازینو در کوئینز باز

Caesars Entertainment, پارسیان, کازینو, کسب و کار sparred با یک گروه از طلبکاران در یک دادگاه در روز دوشنبه تاریخ دقیق که کازینو اپراتور ورشکسته شد در یک نبرد است که می تواند تعیین کند که آیا این شرکت بازسازی مقابله می توانید به جلو بروید.طلبکاران Appaloosa مدیریت و سایر صندوق های تامینی خواست U. ورشکستگی قضاوت بنجامین Goldgar در شیکاگو به حکومت که سزار' عامل واحد CEOC رفت ورشکسته در Jan online merkur casino bonus ohne einzahlung. 12 زمانی که آنها ظ غیر ارادی دادخواست علیه شرکت در دلاور.که طومار آمد سه روز قبل از ثبت شرکت داوطلبانه 18 میلیارد دلار دادخواست ورشکستگی در شیکاگو است.زمان فصل 11 پرونده کلیدی برای تعیین اعتبار $468 میلیون پول رهن است که Caesars خود اعطا ارشد دهندگان در ماه اکتبر.حق رهن است که بخش عمده ای از آن 1.5 میلیارد دلار قرارداد تجدید ساختار.قانون اجازه می دهد تا وام به چالش معاملات خاص قرار گرفت که ظرف 90 روز قبل از تشکیل پرونده ورشکستگی.اگر نا امن وام متقاعد کردن Goldgar که آنها در توجیه تشکیل پرونده غیر ارادی دادخواست علیه CEOC در Jan توسط استراحتگاه جهانی کازینو در کوئینز باز.

12 آنها قادر خواهد بود برای به چالش کشیدن اکتبر معامله است توسط استراحتگاه catskill کازینو باز. CEOC وکیل دیوید Zott استدلال تشکیل پرونده ورشکستگی بود که داوطلبانه و در زمان جان. 15 یک موضع است که شرکت را قادر به ادامه مذاکرات با وام دهندگان دیگر. Goldgar گفت که در نظر گرفتن تمام شواهد قبل از صدور حکم در یک دادگاه است که می تواند به اجرا در هفته آینده توسط استراحتگاه جهانی کازینو در کوئینز باز امروز.
"این مسئله ای نیست که من به احتمال زیاد برای تصمیم گیری 24 ساعت در نزدیک مورد او گفت:" در آغاز روز دوشنبه محاکمه. CEOC ارشد noteholders حمایت از پیشنهاد تغییر ساختار است که آن را ظهور از فصل 11 به عنوان یک کازینو اپراتور و جداگانه اموال شرکت اما دوم-رهن noteholders تا کنون موفق به ثبت نام در این طرح است.کازینو اپراتور خصوصی حقوق صاحبان سهام صاحبان آپولو مدیریت جهانی و TPG و مدیریت سرمایه و متهم شده اند غارت این گروه از بهترین آن خواص قبل از تشکیل پرونده ورشکستگی.ورشکستگی در پاسخ Caesars Entertainment عامل Co Inc, U. ورشکستگی دادگاه منطقه شمال ایلینوی شماره 15-1145. وزش نسیم تا نهر کازینو کوچه بولینگ ساعت.