زنده پوکر

great falls

داشتن به این نتیجه رسیدند نظارتی خود را با ثبت بهادار لندن Playtech Plc آن را تکمیل کرده است کسب 70 درصد از تثبیت منابع مالی A/S, یک شرکت فناوری مستقر در لندن و کپنهاگ زنده پوکر. Playtech اول خود را اعلام کرد به سختی برای به دست آوردن CFH گروه در ماه نوامبر با شرکت آماده به پرداخت 120 میلیون دلار (£95 میلیون دلار) برای معاملات مالی سیستم های توسعه دهنده great falls.

Playtech انتظار برای خرید 30 درصد باقی مانده در سال 2019 به موجب قرار داده و گزینه تماس ترتیبات.تثبیت منابع مالی' محصولات شامل پیشرو مستقیم از طریق پردازش کارگزاری فراهم می کند که عوامل خرده فروشی با "چند دارایی اعدام نخست خدمات کارگزاری نقدینگی و مکمل ابزارهای مدیریت ریسک" mt. 'CFH پاکسازی' و 'CFH سیستم خواهد بود یکپارچه در Playtech فعلی معاملات مالی به عنوان نمونه این شرکت با هدف بهبود آن B2B و B2C خدمات مشتری. پوکر زنده در.